BSO Kidspaleis

Geschillencomissie

Als de afhandeling van de klacht door de leidinggevende u niet tevreden stelt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Indien de situatie naar uw mening daartoe aanleiding geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij deze Geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Als u een klacht wilt indienen via de externe klachtenprocedure dan kunt u zich wenden tot:

De Geschillencommissie

t.a.v. Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel: 070 – 3105310
Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

 

Onze reviews

Aicha – ⭐⭐⭐⭐⭐

Sinds een paar maanden gaat onze dochter naar deze opvang.

Wij zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten die ze samen met de kinderen doen. Ook zijn ze heel betrouwbaar en houden ons van alles op de hoogte.

Onze dochter komt altijd super vrolijk thuis na een dagje kinderopvang

Aicha – ⭐⭐⭐⭐⭐

Sinds een paar maanden gaat onze dochter naar deze opvang.

Wij zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten die ze samen met de kinderen doen. Ook zijn ze heel betrouwbaar en houden ons van alles op de hoogte.

Onze dochter komt altijd super vrolijk thuis na een dagje kinderopvang

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

BSO KIDSPALEIS

Kids Paleis is een kinderopvangorganisatie dat buitenschoolse opvang bied in Amsterdam Osdorp. Onze locatie biedt ruimte voor maximaal 50 kinderen per dag. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin met heel veel zorg.

Volg ons op social media