BSO Kidspaleis

Geschillencomissie

Als de afhandeling van de klacht door de leidinggevende u niet tevreden stelt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Indien de situatie naar uw mening daartoe aanleiding geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij deze Geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Als u een klacht wilt indienen via de externe klachtenprocedure dan kunt u zich wenden tot:

De Geschillencommissie

t.a.v. Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel: 070 – 3105310
Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

 

                                                                                                                                                                      KVK: 66461375 | Telefoonnummer 020 737 1707 | Email: info@kidspaleis.nl |Osdorperban 138 1069ZR Amsterdam