BSO KIDS PALEIS

Pedagogisch Beleid

U heeft ons slagzin hoogstwaarschijnlijk al meermaals voorbij zien komen; ‘Hoffelijk bouwen aan hun toekomst!’

Hoffelijk vaart nagenoeg in hetzelfde schuitje als ‘Paleis’, en bij ons op de buitenschoolse opvang, bouwen aan hun toekomst, van onze ‘Kids’. Maar wat definieert hoffelijk nu? Hoffelijk wordt omschreven als beschaafd en/of beleefd, maar ook als ‘met zorg en aandacht voor anderen’. Dit laatste kenmerkt Kids Paleis het allerbest.

De opvoed driehoek van onze kinderen bestaat uit het gezin, de basisschool en Kids Paleis. De basisdoelen voor het opvoeden van kinderen in de buitenschoolse opvang zijn in principe dezelfde als in het gezin, maar de buitenschoolse opvang heeft vaak meer middelen ter beschikking om die doelen te realiseren als het gezin. Een ieder draagt daar op zijn eigen manier aan bij, elk hun eigen specifieke karakter en kansen, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de kinderen en de mogelijkheden die de setting biedt.

Binnen de wet kinderopvang is er beschreven wat verantwoorde kinderopvang betekent. In deze definitie van verantwoorde kinderopvang kun je een aantal zaken onderscheiden, namelijk de vier pedagogisch basisdoelen van Marianne Riksen Walraven en de zes interactievaardigheden opgesteld door Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek oftewel NCKO.

De vier pedagogisch basisdoelen zijn centrale uitgangspunten ten aanzien van de ontwikkeling en welzijn van de kinderen. Het betreft het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de persoonlijke competenties en de sociale competentie en het eigen maken van normen en waarden.

Onze reviews

Aicha – ⭐⭐⭐⭐⭐

Sinds een paar maanden gaat onze dochter naar deze opvang.

Wij zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten die ze samen met de kinderen doen. Ook zijn ze heel betrouwbaar en houden ons van alles op de hoogte.

Onze dochter komt altijd super vrolijk thuis na een dagje kinderopvang

Aicha – ⭐⭐⭐⭐⭐

Sinds een paar maanden gaat onze dochter naar deze opvang.

Wij zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten die ze samen met de kinderen doen. Ook zijn ze heel betrouwbaar en houden ons van alles op de hoogte.

Onze dochter komt altijd super vrolijk thuis na een dagje kinderopvang

BSO KIDS PALEIS

Emotionele veiligheid

Met de emotionele veilig wordt bedoel dat het kind zich veilig hoor te voelen binnen de BSO. Dit is een randvoorwaarden om vanaf daar te gaan ontdekken en ontwikkelen. Met de persoonlijke competentie wordt de cognitieve, taal, creatieve en motorische ontwikkeling aangeduid. Met de sociale competentie word de sociale ontwikkeling aangeduid, de omgang met andere kinderen, conflicten in samenspelen leren oplossen en jezelf durven zijn in een groep. Als laatste is er het eigen maken van normen en waarden, het leren van algemene normen en waarden en deze oefenen binnen de BSO.

Interactieve vaardigheden zijn vaardigheden van de pedagogisch medewerker tijdens de interactie/omgang met alle kinderen in de groep. Deze vaardigheden zijn van groot belang gezien deze invloed hebben op de ontwikkeling en de welzijn van de kinderen in de groep. Daarnaast zijn deze vaardigheden van belang gezien de pedagogisch medewerkers de basis vormen van de kwaliteit van de buitenschoolse opvang.

Er wordt een zestal interactieve vaardigheden onderscheden, waarvan 3 basale vaardigheden (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en structuur en grenzen stellen) en 3 educatieve vaardigheden (praten & uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties). Bij BSO Kids Paleis zijn de pedagogisch medewerkers zich bewust van de interactieve vaardigheden, verder in het pedagogisch beleidsplan is te lezen hoe de pedagogisch medewerkers deze interactieve vaardigheden in de praktijk brengen.

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

BSO KIDSPALEIS

Kids Paleis is een kinderopvangorganisatie dat buitenschoolse opvang bied in Amsterdam Osdorp. Onze locatie biedt ruimte voor maximaal 50 kinderen per dag. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin met heel veel zorg.

Volg ons op social media