BSO KIDS PALEIS

Onze missie

De wetten rondom de kinderopvang zijn flink aangescherpt en zijn nog steeds aan veranderingen onderhevig. Dit zorgt voor een nog groter draagvlak, Kids Paleis ziet hier haar toekomstperspectief, waarin kwalitatief hoge kinderopvang de norm word voor onze aanwinsten van de toekomst. Kinderen komen het beste uit de verf als zij een onbekommerde jeugd doorlopen, wij pleiten voor consistentie en continuïteit in de opvoeding van kinderen binnen de verschillende opvoedingsmilieus. Dit komt de kwaliteit van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Dit voor een beter rendement als opvoeders in ons maatschappelijk doel voor onze kinderen, democratisch burgerschap!

Prof. Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, ontwikkelde met het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NKCO) een instrument om de kwaliteit in de kinderopvang te meten. Prof. Riksen- Walraven zette vier pedagogische basisdoelen uiteen welke sinds 2005 in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang staan. In de beleidsregels staat de uitwerking van wat in de Wet Kinderopvang bedoeld wordt met ‘verantwoorde kinderopvang’. De doelen zijn het centrale uitgangspunt voor het dagelijkse werk op de groepen en daarom staan deze doelen in het pedagogisch beleidsplan van ieder kindercentrum in Nederland.

BSO KIDS PALEIS

Onze visie

Bij Kids Paleis kunnen u en uw kind rekenen op heel veel zorg en aandacht. Binnen een veilige, warme en ontwikkeling stimulerende omgeving. Onze pedagogisch medewerkers werken aan stabiliteit, persoonlijke aandacht en bemoedigen het maken van plezier met elkaar. Zij spelen in op de behoeftes van de kinderen, zodat onze kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes  zich zorgeloos kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het kind zichzelf leer kennen en daarbij zijn of haar ontwikkelingen ene eigen richting naar eigen interesses. Hierdoor kan het kind zichzelf vermaken en sociale competenties en talenten ontplooien. NIKS MOET, wij richten ons activiteitenaanbod zo in dat er aan ieder kind is gedacht. Wij willen de kinderen graag meegeven dat zij alles kunnen worden wat zij willen. Bij Kids Paleis krijgen de kinderen alle kleuren, geuren en diversiteit in zowel activiteiten alsmede de samenleving mee.

Daarbij willen wij ouders zoveel mogelijk ondersteunen in de opvoeding, niet alleen door het meegeven van normen en waarden en het stimuleren van het individu maar voornamelijk ook door zorgtaken uit handen te nemen. Denk hierbij aan diverse sportclubs aanbieden, huiswerkbegeleiding en taalles. Het aanbieden van een kinderkapper, oogzorg en een warme maaltijd. Door dit te doen kunnen ouders en kinderen in het weekend van elkaar genieten. Om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen is liefde essentieel in het kader van emotioneel veiligheid en de beste liefde die ontvangen kinderen van hun ouders. Het samen zijn in het weekend en avonden zien wij dan ook als ‘quality time’ waarin liefde centraal staat.

Samenvattend is onze visie op kinderen:

Kinderen mogen bij Kids Paleis binnen een veilige, warme en ontwikkeling stimulerende omgeving waarbij zij alle kleuren , geuren en diversiteit meekrijgen zichzelf leren kennen en daarbij zijn of haar ontwikkelingen in een eigen richting, interesse en talenten.

Samenvattend is onze visie op samenwerking met ouders:

Ouders krijgen ondersteuning bij opvoeding, waarbij voornaamste zorgtaken uit handen worden genomen. Met als doel dat ouders en kinderen in het weekend alle ruimte hebben om van elkaar te genieten en ‘quality time’ met elkaar door te brengen.

In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven we hoe wij dit doen. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten, welke pedagogische doelen wij nastreven en wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met de kinderen binnen onze buitenschoolse opvang.

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

BSO KIDSPALEIS

Kids Paleis is een kinderopvangorganisatie dat buitenschoolse opvang bied in Amsterdam Osdorp. Onze locatie biedt ruimte voor maximaal 50 kinderen per dag. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin met heel veel zorg.

Navigatie menu

Home
Organisatie
Opvang
Pedagogisch klimaat
Ouders
Nieuws
Vacatures
Contact
Solliciteer nu
Rondleiding aanvragen

Beleid

Algemene voorwaarden
Privacy beleid
Disclaimer
Cookies

Volg ons op social media