BSO Kidspaleis

Kwaliteit en Veiligheid

Kids Paleis voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de buitenschoolse opvang. Daarnaast streeft Kids Paleis ook naar continue verbetering en optimalisatie van veiligheid, gezondheid en pedagogische kwaliteit. Alle medewerkers werken volgens het beleid veiligheid en gezondheid, waarbij deze beleidsstukken regelmatig worden besproken en indien nodig worden aangepast tijdens elke teamvergadering.

De GGD houdt namens de gemeente toezicht op onze opvang en voert jaarlijks, onaangekondigd, inspectiebezoeken uit. Aan de hand van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld en geeft de inspecteur advies aan de gemeente betreffende handhaving.

Intern voeren we regelmatig een risico-inventarisatie uit op het gebied van gezondheid en veiligheid. Hierbij worden alle mogelijke scenario’s doorgenomen om eventuele risico’s in kaart te brengen en waar nodig worden acties ondernomen om deze risico’s te beperken.

Naast het monitoren van gezondheid en veiligheid hechten we veel waarde aan pedagogische kwaliteit. Daarom werken wij met de kwaliteitsmonitor die speciaal is ontwikkeld voor de kinderopvang. Hierbij staat de kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers centraal. Dit stelt Kids Paleis en onze medewerkers in staat om hun eigen kwaliteiten beter te begrijpen en te verbeteren en om te ontdekken waar nog winst te behalen valt.

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

                                                                                                                                                                      KVK: 66461375 | Telefoonnummer 020 737 1707 | Email: info@kidspaleis.nl |Osdorperban 138 1069ZR Amsterdam