BSO Kidspaleis

Kwaliteit en Veiligheid

Kids Paleis voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de buitenschoolse opvang. De GGD houdt hier namens de gemeente toezicht op en komt jaarlijks, onaangekondigd, een inspectiebezoek afleggen. Aan de hand van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld en geeft de inspecteur advies aan de gemeente betreffende handhaving.

Jaarlijks wordt intern een risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van gezondheid en veiligheid. Alle mogelijke scenario’s worden langsgelopen om eventuele risico’s in kaart te brengen en daar waar het nodig, wordt actie ondernomen om risico’s te beperken.
Naast het monitoren van gezondheid en veiligheid vinden wij de pedagogische kwaliteit minstens zo belangrijk. Daarom werken wij met de kwaliteitsmonitor die is ontwikkeld voor de kinderopvang. De kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Kids Paleis en onze pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor beter zicht op hun eigen kwaliteiten en ontdekken waar nog winst te halen is.

Onze reviews

Aicha – ⭐⭐⭐⭐⭐

Sinds een paar maanden gaat onze dochter naar deze opvang.

Wij zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten die ze samen met de kinderen doen. Ook zijn ze heel betrouwbaar en houden ons van alles op de hoogte.

Onze dochter komt altijd super vrolijk thuis na een dagje kinderopvang

Aicha – ⭐⭐⭐⭐⭐

Sinds een paar maanden gaat onze dochter naar deze opvang.

Wij zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten die ze samen met de kinderen doen. Ook zijn ze heel betrouwbaar en houden ons van alles op de hoogte.

Onze dochter komt altijd super vrolijk thuis na een dagje kinderopvang

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

BSO KIDSPALEIS

Kids Paleis is een kinderopvangorganisatie dat buitenschoolse opvang bied in Amsterdam Osdorp. Onze locatie biedt ruimte voor maximaal 50 kinderen per dag. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin met heel veel zorg.

Volg ons op social media