BSO KIDSPALEIS

Personeel

Pedagogische medewerkers – Vaste leidsters
Kids Paleis werkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en invalkrachten. De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen, weten waar hun interesses liggen, hoe het met hun gaat en kan hierdoor haar pedagogisch handelen aanpassen op het individuele kind aanpassen in zo verre de groepscohesie dit toelaat.

Oproepkrachten
Binnen Kids Paleis hebben we flexibele medewerkers en ZZP’ers, die ingezet worden als vervanging voor vaste medewerkers in geval van afwezigheid of personeelstekort. Deze flex medewerkers, zorgen ervoor dat er altijd voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is om de zorg voor de kinderen te waarborgen. Ze worden ingezet om de continuïteit van de opvang te garanderen en dragen bij aan het welzijn en de veiligheid van de kinderen.

Stagiares
Binnen Kids Paleis vervullen stagiaires een belangrijke rol in het leerproces en de dagelijkse activiteiten van de kinderopvang. Ze worden begeleid door ervaren pedagogisch medewerkers en krijgen de kans om praktijkervaring op te doen in het werken met kinderen. Stagiaires assisteren bij het begeleiden van activiteiten, uitstapjes, het verzorgen van de kinderen en het creëren van een veilige en stimulerende omgeving. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen onder toezicht en begeleiding van het vaste team. Daarnaast bieden ze een frisse kijk en nieuwe ideeën die kunnen bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening van Kids Paleis.

Hulpouders 
Bij Kids Paleis hebben hulpouders een belangrijke rol in het ondersteunen van de organisatie en het creëren van een betrokken gemeenschap. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van speciale activiteiten, het opzetten van feesten, het verzorgen van kleine klusjes of het bieden van ondersteuning bij uitstapjes. Daarnaast spelen ze ook een rol bij het bevorderen van de ouderbetrokkenheid door deel te nemen aan oudercommissies. Hun betrokkenheid en inzet dragen bij aan een positieve sfeer en een gevoel van samenhorigheid binnen Kids Paleis.

Administratie
Hier kun je met al je vragen terecht. Geef alsjeblieft alle organisatorische zaken door, zoals planningen, wijzigingen, vragen van ouders over extra dagen of ruilen, aan onze administratie. Ook zijn hier formulieren verkrijgbaar voor toestemmingsverklaringen, medicijnverklaringen, inschrijfformulieren, enzovoort. Heb je vragen of opmerkingen over het onderhoud van het gebouw? Dan is dit de juiste plek om ze te stellen.

 

Ons team

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

                                                                                                                                                                      KVK: 66461375 | Telefoonnummer 020 737 1707 | Email: info@kidspaleis.nl |Osdorperban 138 1069ZR Amsterdam