BSO KIDSPALEIS

Personeel

Vaste leidsters

Kids Paleis werkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en invalkrachten. Elke groep krijgt twee en minimaal vier vaste gezichten toegewezen. Door het werken met vaste gezichten op de groep worden er vertrouwensbanden opgebouwd tussen de pedagogisch medewerkers en het kind. Bovendien is het werken met vaste gezichten bevorderend voor de emotionele veiligheid van de kinderen. De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen, weten waar hun interesses liggen, hoe het met hun gaat en kan hierdoor haar pedagogisch handelen aanpassen op het individuele kind aanpassen in zo verre de groepscohesie dit toelaat.

Ons team

Aïcha

Ik ben Aïcha, moeder van 3 prinsesjes. Als houder van Kids Paleis is mijn missie ouders te ontzorgen en te voorzien, daar waar bij mij tekort werd geschoten in de tijd dat mijn kinderen naar de kinderopvang gingen.

Mijn passie heeft altijd gelegen bij kinderen… “Wij geven alleen maar liefde”, is wat altijd terug komt in mijn dagelijkse omgang met kinderen. Dit geldt zowel voor mij naar de kinderen toe, als de kinderen naar elkaar. Dit waarborgt in mijn optiek de emotionele veiligheid van ieder kind. Kinderen verdienen de allerbeste zorg, ontwikkeling en stimulans, zonder bevoorkeurd of bevooroordeelde benadering.

Zelf heb ik 9 jaar ervaring als gastouder en 4 jaar ervaring op de kinderopvang. Middels deze ervaringen, mijn passie voor kinderen en doorlopen theorie heb ik draagvlak voor mijzelf gecreëerd te kenmerken als expertise, maar wat de kinderen liever omschrijven als “tante Cookie“!

Samira

Ik ben Samira een 26 jarige Marokkaanse Nederlander dat geboren en getogen is in Amsterdam. Momenteel studeer volg ik de opleiding Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en ben ik bezig met mijn scriptie. Mijn motto is; Communicatie is de sleutel tot het succes. Dit geldt voor elke doelgroep waar mee je te maken krijgt, maar voornamelijk met kinderen. Als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Zo vind ik dat je met een kind moet praten i.p.v. tegen een kind en moet een kind de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Kinderen trekken graag de aandacht om te laten zien wat ze kunnen en door een kind gehoord en gezien te laten voelen zullen ze sneller wat van hun ouders/ begeleiders aan nemen. Wat ik verwacht is dat ik binnen de grenzen van het pedagogisch beleid de mogelijkheid heb om mijn visie te kunnen uitvoeren en te handelen vanuit een oogpunt dat bij mij past. Zo heeft elke pedagogisch medewerker op een manier dat bij hen past een belangrijke aandeel in de ontwikkeling van het kind.

Fatima

Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Fatima Bidri, 36 jaar en moeder van 3 mooie kindjes. Ik heb veel verschillende functies vervuld maar dit is tot nu toe wel de leukste meest afwisselende baan. Ik neem de administratieve taken op mij en doe ook een stukje HR. Heb je een vraag of wil je iets doorgeven dan kan dat via ons mail adres info@kidspaleis.nl of telefonisch via 020 7371707. Ik werk 3 dagen per week, maandag dinsdag en woensdag van 09:00 tot 14:30.

Maysa

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

BSO KIDSPALEIS

Kids Paleis is een kinderopvangorganisatie dat buitenschoolse opvang bied in Amsterdam Osdorp. Onze locatie biedt ruimte voor maximaal 50 kinderen per dag. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin met heel veel zorg.

Volg ons op social media