BSO Kidspaleis

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht om invloed uit te oefenen op belangrijke beleidskwesties binnen de kinderopvang. Bij BSO Kids Paleis hebben wij ook een oudercommissie die hierin een cruciale rol vervult. Deze commissie heeft de bevoegdheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over diverse onderwerpen die onze opvang aangaan. Het reglement van de oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap binnen onze opvang, zoals het te voeren beleid. De oudercommissie heeft de vrijheid om haar eigen werkwijze en taakverdeling te bepalen, die vervolgens worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Het voornaamste doel van onze oudercommissie is om de belangen van de kinderen en ouders van BSO Kids Paleis zo goed mogelijk te behartigen en ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast bevordert de oudercommissie heldere communicatie naar ouders, stimuleert zij ouderbetrokkenheid en fungeert zij als aanspreekpunt voor ouders met eventuele klachten. Indien nodig, informeert de oudercommissie ouders over de klachtenprocedure. We bespreken ook onder andere het beleid en eventuele wijzigingen hierin en het GGD rapport. 

Bent u geïnteresseerd in het werk van de oudercommissie en wilt u een bijdrage leveren aan de Kids Paleis-gemeenschap? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@kidspaleis.nl.

 

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

                                                                                                                                                                      KVK: 66461375 | Telefoonnummer 020 737 1707 | Email: info@kidspaleis.nl |Osdorperban 138 1069ZR Amsterdam